Wat heb je allemaal nodig?

Als leerling heb je tijdens je rijopleiding bepaalde dingen nodig. Om jou zoveel mogelijk tegemoet te komen hebben wij deze informatie voor je op een rijtje gezet.

De eigen verklaring (ev):

Voordat je examen mag doen bij het CBR moet je hebben verklaard dat je in goede gezondheid verkeerd om te kunnen rijden, de zogenaamde eigen verklaring.

Eigen verklaring downloaden:  Eigen verklaring

Waarom een eigen verklaring:

Omdat het belangrijk is voor de verkeersveiligheid dat iedereen die zich op de weg begeeft in staat is om een auto te besturen, moet je voor aanvang van je rijexamen een verklaring tekenen waarin je verklaard dat je in goede gezondheid verkeerd. Het kan immers niet zo zijn dat iemand die zijn hand niet goed kan bewegen gaat autorijden, met als gevolg dat hij niet goed kan reageren als dat nodig is. Of dat iemand gaat autorijden, als er een reëel gevaar bestaat dat hij plotseling kan flauwvallen. Het is dus van belang dat je je eigen verklaring naar waarheid invult.

Hoe werkt een eigen verklaring?

Tijdens je opleiding zal je instructeur je de vragen van de eigen verklaring voorleggen. Vul deze altijd naar waarheid in ! Je moet je eigen verklaring bij aanvang van je examen in bijzijn van de examinator ondertekenen.

Het zelfreflectieformulier:

Bij je examen moet je een zogenaamd zelfreflectieformulier meenemen. Wat dit precies is en waarom het mee moet lees je hieronder.

Waarom een zelfreflectieformulier

Het is niet alleen belangrijk dat je bij het behalen van je rijbewijs goed kan rijden, maar ook dat je weet wat je sterke en zwakke punten zijn. Om de examinator een inzicht te geven van wat je ongeveer denkt te kunnen, moet je een zelfreflectieformulier invullen. Hierin geef je met een cijfer van 1 tot en met 10 aan wat je sterkere en wat je zwakkere punten zijn. Aan het einde van je examen zal je examinator aan de hand van je zelfreflectieformulier samen met jouw bekijken of dit ook is gebleken tijdens je examenrit. Je zelfreflectieformulier is verder niet van toepassing op de vraag of je geslaagd of gezakt bent, maar meer om te kijken of je zelf een goed inzicht hebt hoe je rijdt. Vul daarom het zelfreflectieformulier gewoon naar waarheid in.

Zelfreflectie formulier downloaden: Zelfreflectie CBR

Machtiging:

Als je examen wilt gaan doen moet de rijschool voor jou een examen inkopen. Dit kan tegenwoordig alleen maar als jij de rijschool hebt gemachtigd om dit te doen.

Waarom moet je je rijschool machtigen

In het verleden heeft het CBR nogal wat problemen gehad met wachtlijsten voor de planning van examens. Deze wachtlijsten konden soms wel oplopen tot meer dan 20 weken. Om dit te bestrijden heeft het CBR onder andere ingevoerd dat leerlingen hun rijschool moeten machtigen om een rijexamen in te kopen. Op deze manier kunnen examens niet meer door rijscholen onderling worden doorverkocht.

Hoe machtig je de rijschool

Voor het machtigen van je rijschool heb je DigiD nodig. DigiD kun je digitaal aanvragen bij de website van DigiD. Het duurt ongeveer een week voordat je je DigiD binnen hebt en kan activeren, dus wacht niet tot het laatste moment met aanvragen.

Als je je DigiD hebt aangevraagd, kun je naar mijn CBR, waar je je rijschool met je DigiD kan machtigen. Hiervoor moet je ook het inschrijfnummer weten van de rijschool.
Het inschrijfnummer van Rijschoolflx is: 1664X1 .
Vervolgens krijg je via de e-mail een bevestiging van je machtiging en zit het er voor jouw op en kunnen wij je rijexamen gaan inkopen, als je daar klaar voor bent.

Als de rijschool een examen inkoopt, verzet, annuleert of ruilt, krijg je hiervan via de e-mail onmiddellijk bericht.

Probeer zo snel mogelijk de rijschool te machtigen, het liefst bij aanvang van je opleiding, zodat dit in ieder geval geen probleem meer zal zijn.

Machtiging Rijschool downloaden:  Link