Klachten regeling SRB FLX

Bemiddelingsregeling

VRB-logoKlachten regeling SRB FLX-1

Een SRB erkende rijschool streeft naar een goede dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn dan horen wij dat graag.
Een gesprek met de betrokken rijinstructeur leidt meestal tot een passende oplossing.
Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een beroep doen op de bemiddelingsregeling. In deze brief is vermeld hoe u een beroep kunt doen op de bemiddelingsregeling en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.
Met deze bemiddelingsregeling willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten.

Uitgangspunten Bemiddelingsregeling
• klachten worden afgehandeld door de bemiddelingscommissie;
• het bemiddelingsverzoek wordt na registratie bij de bemiddelingscommissie neergelegd;
• de bemiddelingscommissie doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht;
• de bemiddelingscommissie doet een uitspraak over het verzoek en geeft zo nodig advies aan de directie van de rijschool over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
• alle relevante informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier;
• persoonlijke gegevens over de verzoeker en de wederpartij worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd;
• de bemiddelingscommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

Indienen van een bemiddelingsverzoek
Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van 4 weken nadat het geschil waarvoor bemiddeling wordt gevraagd is ontstaan. Binnen een termijn van 3 werkdagen, nadat u het verzoek heeft ingediend bij de rijschool, ontvangt u een bevestiging van ontvangst van de rijschool. De rijschool stuurt vervolgens uw verzoek door naar de bemiddelingscommissie.
Om uw verzoek zo snel mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij u in ieder geval de volgende zaken in uw brief op te nemen:
• naam, adres en woonplaats;
• telefoonnummer en e-mailadres;
• de datum waarop u uw brief verstuurt;
• een heldere beschrijving van uw verzoek;
• een kopie van de lesovereenkomst;
• eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter en sneller wij in staat zijn uw verzoek te beoordelen.

Uw verzoek kunt u sturen naar:
Stichting Rijschool Belang
Antwoordnummer 2006
6500 VC NIJMEGEN

Bemiddelingsregeling
Behandeling van uw bemiddelingsverzoek

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek bij de bemiddelingscommissie ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. De bemiddelingscommissie streeft er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. De  bemiddelingscommissie kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Stopzetting
Een bemiddelingsverzoek wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de verzoeker wordt ingetrokken of als blijkt dat er bij de verzoeker geen belang bij verder behandeling bestaat. Van het niet verder behandelen van het verzoek wordt onder vermelding van reden, een schriftelijke mededeling gedaan aan de betrokken partijen.

Beheer bemiddelingsdossiers
De bemiddelingsdossiers worden, gedurende de periode van tenminste één jaar nadat het verzoek is afgehandeld, bewaard.

Bemiddelingscommissie
De bemiddelingscommissie wordt gevormd door ARAG Legal Services
ARAG Legal Services
Postbus 187
3830 AD Leusden
E: info@araglegalservices.nl
T: 088 -222 5030